Samlingar

Samling & Prylar.

Här finns det bilder på våra samlarobjekt och prylar. Mycket av det vi har som är original från 50, 60 och 70-talet används faktiskt vid träffar och liknande. Vissa grejor används givetvis inte eftersom de är så pass ovanliga eller ömtåliga, men allt plockas fram och visas upp när tillfälle ges.

Vietnam Gear

62 Photos

Prylar

77 Photos