Samlingar

Samling & Prylar.

Här finns det bilder på våra samlarobjekt och prylar. Mycket av det vi har som är original från 50, 60 och 70-talet används faktiskt vid träffar och liknande. Vissa grejor används givetvis inte eftersom de är så pass ovanliga eller ömtåliga, men allt plockas fram och visas upp när tillfälle ges.