Vårt Intresse

Vårt intresse – Vad handlar det om?

 

Vad handlar vårt intresse om egentligen?

En svårt fråga att svara på rakt av faktiskt.
De flesta av oss är samlare och intresserade av historia, framför allt då krigshistoria.

Att vi är helt opolitiska är det ingen diskussion om och politik har inte med vårt intresse att göra. Kort sagt, vad andra tycker och tänker har inte med oss att göra. Vårt intresse är historia.

Re-enactment är en del av detta och vi försöker skapa en levande historia kring ett givet ämne eller period i tiden. I vårt fall handlar det om 1960 – 1970-talet och perioden kring amerikas krig i sydostasien och framför allt i VietNam.

Vad gör vi?
Vi gestaltar en grupp amerikanska infanterisoldater. Vi klär oss i tidsenliga amerikanska uniformer och lever som line grunts när vi får tillfället till detta. Vid publika tillfällen ger det oss också en chans att visa upp oss själva som grupp och delar av våra samlingar och låta andra ta del av dem.

Vad är då re-enactment?
Rakt av… Re-enactment kan vara nästan vad som helst faktiskt.
Det kan vara allt från att försöka återuppleva stenålderns levene till att klä sig i tidsenliga kläder och visa upp sin 30-tals bil med tillhörande picknickbord. Det handlar alltså uteslutande om levande historia och att, för en eftermiddag eller helg till exempel, leva och uppträda som man gjorde när det begav sig.