Kväveoxidens kvalitet och renhet kan variera beroende på källan
Det finns en risk för att människor kan förvirra lustgas med mer giftiga eller potenta gaser eller flyktiga ämnen
Personer med hjärta, blodtryck eller psykiska problem kan vara i större risk. Dikväveoxid kan orsaka en minskning av syrenivåer som kan öka hjärtfrekvensen
Inandning direkt från en behållare kan skada halsen och lungorna
Människor riskerar att falla eller olyckor efter användning
Lustgas kan förskjuta luften i lungorna och kan tillfälligt förhindra syre från att komma in i blodomloppet
Människor riskerar att berövas syre om för mycket lustgas inhaleras eller om en person använder kontinuerligt utan att ta andetag
Internationellt finns det några rapporter om människor kvävning eller brist på syre
Ytterligare forskning behövs i förhållande till riskerna.
Användning med andra droger ökar riskerna, inklusive användning med alkohol eller receptbelagda läkemedel. Det är möjligt att kväveoxid intas samtidigt som stimulantia har en större effekt på blodtryck och hjärtfrekvens.

Kända risker med lustgas