Förare som föredrar att hyra istället för att köpa tenderar att göra det av två stora skäl. Först får de köra ett nyare fordon som förblir under garanti under hela leasingperioden och kräver därför sällan något mer än rutinunderhåll. För det andra är månatliga betalningar för ett leasat fordon normalt mindre än för ett köpt fordon. Det beror på att leasingbetalningar baseras på avskrivningen i värdet av fordonet under leasingperioden istället för fordonets fulla värde.
Som ett resultat kan förare hyra ett fordon som är trevligare och dyrare än ett som de hade råd att köpa. Vilket du kan se på LeasaBil.nu, som har samlat massa information om just detta.

Det finns nackdelar med leasingavtal också. En är att under loppet av en hyresgästs livstid, han eller hon kommer sannolikt att hamna spendera mer på sina fordon än en köpare. En annan nackdel är att leasetagaren vid leasingperiodens slut måste vända sig i det hyrda fordonet (eller köpa det genom ett köpeskillingsavtal) och gå bort utan eget kapital i fordonet som till exempel kan användas för att köpa eller hyra en annan. Så vilket alternativ är bäst? Det beror på förarens unika behov och preferenser.

Leasing fördelar och nackdelar