Det är ganska enkelt, en prepper är någon som förbereder saker för en framtida händelse. En prepper identifieras inte av lagret av mat de har, eller den dagliga bärningen av multitools, överlevnadsknivar och snabba brandtillverkningsmetoder. Jag tror att en prepper är mer identifierad av de kunskapsområden de besitter, inte bara i nischämnen som matlagring och vattenreducering, men grundläggande katastrofberedskapsövningar och daglig olycksberedskap. Vilken offentlig tjänst de har.

Jag har träffat några människor som kallar sig preppers men inte ens har matförsörjning. De tänker bara som preppers, eller de är preppers inom olika områden. Det är ett bra sätt att bli en prepperbutik prepper, vilket vi tycker är bra!

Vad är en prepperbutik prepper?